Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2021

Pályázati felhívás:
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2021.

 

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a 2021. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. társfinanszírozásában, a Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zrt. szervezési lebonyolítói és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénzügyi lebonyolítói közreműködésével.

A pályázat határideje:
2021. április 1., csütörtök éjfél

Az ösztöndíjpályázat célja

Elősegíteni a pályakezdő tervezők szakmai fejlődését, önálló vagy gyártói együttműködésre épülő termékfejlesztését, saját márkájuk megalapozását.

Az ösztöndíj hozzájárul a hazai design társadalmi beágyazódásához, egyben az innovációs folyamatokba, nemzetgazdaságba való integrációjához.

Az ösztöndíj időtartama

6 hónap. A tervezett ösztöndíjas időszak: 2021. május–október.

Beszámoló kiállítás: várhatóan a tárgyévet követő évben.

Pályázati feltételek

A pályázat nyilvános bárki számára, aki a meghirdetett feltételeknek és követelményeknek megfelel.

Az ösztöndíjra pályázhat a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját figyelembe véve minden 35. életévét be nem töltött természetes személy, aki Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet, és szakirányú (BA, BSc, MA, MSc) művészeti, illetve designer egyetemi diplomával rendelkezik.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, továbbá aki hazai államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban (támogatott DLA-képzés, állami művészeti ösztöndíj stb.) részesül.

Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével nem lehet pályázni.

Az ösztöndíjasnak indokolt esetben az Ösztöndíjbizottság újabb ösztöndíjat ítélhet meg befejezett ösztöndíjprogram bővítésére, továbbfejlesztésére, aminek feltétele újabb pályázat benyújtása és elbírálása.

A pályázat nyelve: magyar.

A pályázat benyújtásának követelményei

A pályázat tartalmi követelményei:

  • a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat;
  • részletes szakmai program és a megvalósítás egyes fázisainak szöveges bemutatása, ütemezése, üzleti/megvalósítási terv (5-10 oldal);
  • szakmai önéletrajz (max. 2 oldal); · portfólió (szakmai alkotómunka és diplomamunka, max. 10 oldal);
  • a diploma(ák) másolata(i); külföldön szerzett végzettség esetén magyar nyelvű hivatalos fordítás, illetve honosítás. Más pályázati programban való részvétel esetén a pályázatba foglalt program lehatárolása egyértelmű kell hogy legyen.

A pályázat formai követelményei:

  • a felsorolt dokumentumokat elektronikus és nyomtatott formában egyaránt be kell nyújtani, a 8) pontban megadottak szerint.
A pályázat beadása

A pályázati anyagot egy példányban, a pályázati kiírás 6) pontja szerint összeállítva, a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, 10 MB-nál kisebb méretű PDF-fájl formájában, e-mailen kell benyújtani a következő címre: moholyosztondij@hipo.gov.hu

A pályázatokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodája kezeli. További információ: mfti@hipo.gov.hu

 

Letöltendő dokumentumok: