Dr. Katona Vilmos, az AMI oktatójának könyvbemutatója

KÖNYVBEMUTATÓ:

Katona Vilmos: "Az Úr bevonul szentélyébe": Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében

Kiadó: Szent István Társulat

 

A könyvet ismerteti és a szerzővel beszélget:

Dr. habil. Földváry Miklós István, az ELTE BTK Vallástudományi Tanszék vezetője

Dr. Vukoszávlyev Zorán, BME ÉSZK Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

Kiss Bertalan, a Juventutem Magyarország vezetője

Az esemény a XIV. Ars Sacra Fesztivál programjának része.

 

Időpont: 2020. szeptember 17., csütörtök, 18:00

Helyszín: Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) Ötpacsirta utca 2, Budapest, 1088

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/301993481006332A könyv fülszövege:

"Katona Vilmos könyvének legszembeötlőbb erénye az, hogy párbeszédet kezdeményez tudományterületek között, és olyan gondolatokat vet föl, amelyek e párbeszédnek nyersanyagot és ösztönzést adnak. A Szerző úgy képes a liturgia gazdagabb korszakai felé fordulni a funkcionalitás jobb megértése érdekében, hogy közben túllép a merő nosztalgián, és hamisítatlanul kortárs terekben és építészi elgondolásokban fedezi föl a történelmi előképek funkcionális megfelelőjét. Másik erénye, hogy különös fogékonysággal bír azon kultúrtörténeti folyamatok iránt, amelyek főleg a XX. században megalapozták a templomépítés később kánonná merevedő mintázatait. Harmadik erénye, hogy azt a megfigyelői alapállást, amelyet a templomépítész szempontjából kívánatosnak tart, maga is gyakorolja. A Szerző nemcsak a liturgikus cselekmény, hanem a pályatársak alkotásai és ars poeticája szintjén is megfigyel, beleérez, előítéletek nélkül igyekszik megérteni a különböző megnyilvánulási módok mögött a fölismeréseket és a hiteles, eredeti alkotói magatartásokat."

Dr. habil. Földváry Miklós István
az ELTE BTK Vallástudományi Tanszék vezetője