Felvételi vizsgák

 

BA – Felvételi vizsga*

A tanulmányokat csak felvételi eljárás keretében tett sikeres alkalmassági- és gyakorlati vizsga birtokában lehet megkezdeni. A felvételin az egyetemi szintű művészeti tanulmányokhoz szükséges rajzi, plasztikai alapismeretek és készségek mellett a szakmai- és vizuális műveltség, a kreatív intelligencia, a személyes késztetés és rátermettség felmérésére kerül sor. A felvételi vizsga két fordulóból áll.

I. forduló: Alkalmassági vizsga (Szakmai portfolió anyag beküldése)
 • Minden jelentkező nyomtatott (max. 15 oldalas) szakmai portfolió anyagot készít, melyet postai úton, ajánlott küldeményként eljuttat a Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti Intézetébe.
 • Postacím: Soproni Egyetem, Simonyi Károly Kar – Alkalmazott Művészeti Intézet, 9400 Sopron, Cházár András tér 1.
 • A portfolió anyag formátuma: A/4, összefűzött példány
 • A beküldendő anyag tartami elemei:
  • motivációs levél max. 1 oldal
  • rajzi tanulmányi anyag bemutatása max. 7 oldal
  • választott szaknak megfelelő porfolió összeállítása, max: 6–7 oldal
  • Csatolva küldött nyilatkozatok (személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez, valamint a felvételi eljárásba benyújtott szakmai anyag megismeréséhez) aláírva és kinyomtatva.

A beküldött anyagokat a Soproni Egyetem iratkezelési szabályzata szerint kezeljük.

Alkalmassági vizsga díjak:
 • Az alkalmassági vizsga eljárás díja 2 000 Ft/jelentkező, melyet az Intézmény számlájára kell befizetni:

Számlaszám: 10033001-00290610-00000000
IBAN: HU58 1003 3001 0029 0610 0000 0000
Név: Előirányzat-felhasználási keretszámla

 • Az utaláskor a közlemény rovatba az alábbi információnak kell bekerülnie:

SKK 20k29001 AMI alkalmassági vizsgadíj - jelentkező neve


A 2020/2021-es tanévre a szakmai portfolió anyag feladási határideje:

2020. április 27.

II. forduló: Gyakorlati vizsga
 • A személyes jelenlét kettő-három nap. 
 • A II. fordulóban a felvételiző jelöltek rajzi (élő modell – akt vagy félakt), plasztikai (élő modell – fejmintázás) feladatok mellett különböző típusú (modellezés, szaktervezés, geometriai-készségfelmérő, műveltségi teszt, szóbeli és otthoni munkák bemutatása) gyakorlati feladatok** megoldása során adnak számot ismereteikről, felkészültségükről.

** Szakonként (építőművészet, formatervezés, tervezőgrafika), az egyes szakok sajátosságai szerint, különbözhetnek a gyakorlati feladatok.

Az Intézet csak a felvételi vizsgán szerzett pontokkal számol. A felvételi feladatokban összesen 200 pont szerezhető, amelyet megdupláznak.

 

Választható alapképzési (BA) szakok:

 

MA – Felvételi vizsga*

Az MA képzésen való részvétel feltétele a szóbeli vizsgán való megjelenés. A személyes bemutatkozás keretében a jelentkező bemutatja porfólió anyagát. A portfólió tartalmával kapcsolatban sem méret, sem mennyiségi megkötést nem kívánunk megadni, Önre bízzuk a bemutatkozó anyagának összeállítását (rajzi, festészeti, plasztikai, ill. szaktervezési, valamint egyéb tervezési munkái).

Kérjük a bemutatkozásra hozza magával a nyilatkozatokat (személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez, valamint a felvételi eljárásba benyújtott szakmai anyag megismeréséhez) aláírva és kinyomtatva.

Szükséges dokumentumok:

 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, 
 • BA oklevél/oklevelek, bizonyítvány(ok)
 

Választható mesterképzési (MA) szakok:


* Felhívjuk az alap- és mesterképzéseinkre jelentkezni kívánók figyelmét, hogy a jelentkezés a magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárás folyamatában, a felvételi eljárás hivatalos honlapján keresztül elektronikusan történik.
A felvételi eljárásról leírtak tájékoztató jellegűek, teljes körű és hivatalos tájékoztatásnak a www.felvi.hu oldalán megjelentek tekinthetők.