Képzések

BA

alapképzési szakok

Építőművészet
Formatervezés
Tervezőgrafika

MA

mesterképzési szakok

Építőművész építészet belsőépítészet kísérleti faépítészet
Formatervező művész formatervezés transzport dizájn - hajó-formatervezés
Tervezőgrafika tipográfus

Építőművészet BA, Építőművész MA, Építész MSc szak

A művészeti egyetemi építészképzés sajátossága, hogy szemléletében és tematikájában képviseli az építészet művészeti- és műszaki aspektusainak egységét, segíti az ehhez szükséges alkotói készségeknek, műveltségnek és ismereteknek az elsajátítását.

Az egyetemi alapképzés legfontosabb célja, hogy az itt megszerzett tudás biztos alapul szolgáljon az egyéni, vagy a szervezett mesterszintű továbbtanulásnak, ismeretbővítésnek. Feladata még, hogy az innen kikerülők a képzettségük és képességük révén építész- és belsőépítész stúdiók, vállalkozások, vagy hatóságok munkatársaiként, az épített- és tárgyi környezet alakításában, menedzselésében kreatívan tudjanak részfeladatokat ellátni.

Az egyetemi mesterképzés során az alapképzésben elsajátított készségeknek, ismereteknek a korábbinál önállóbb, egyéni-, illetve csoportmunkában történő tovább építése történik, az építészeti-építőművészeti alkotó munkában szükséges szintetizáló készségek elsajátításával, a tervek és alkotások valóságos helyzetekhez kötődő „projekt-szemléletű” eszközeivel. A mesterszintű építőművész képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a környezetalakítás, a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a társadalom mindenkori állapotát kifejező, művészi igényű építészeti alkotások létrehozására.

Mesterszintű építészképzéseinkben külön programként választhatók az építészet-, a belsőépítészet-, a kísérleti faépítészet-, valamint a faépítészet és szerkezettervezés specializációi.

Formatervezés BA, Formatervező művész MA szak

Az Alkalmazott Művészeti Intézetben huszonnégy évvel ezelőtt – az országban másodikként – indult el a felsőfokú formatervező képzés. Valódi univerzitásba ágyazva, az ökológiai szemlélettel rendelkező Simonyi Károly Kar keretében. Design-értelmezésünk műfajhatárok nélkül öleli fel a beruházási javakon és fogyasztási-, használati tárgyakon kívül a környezeti- és szolgáltatási rendszerek kialakítását, az arculattervezés és a vizuális kultúra területeit is. A Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió lehetőségeire építve indult a kerámia-üveg formatervezők képzése. Ezzel, a hagyományosan kézműves iparművészeti területtel teljesedett ki profilunk. Az Ipari Formatervezők Nemzetközi Tanácsa 1999-ben Magyarországról elsőként vette fel soraiba az Alkalmazott Művészeti Intézetet.

A Formatervező Tanszéken négy fő tervezési irányultsággal folyik a képzés. Ezek: a klasszikus tárgy- és terméktervezés, a szilikát-kerámia-üveg-betontervezés, a csomagolástervezés, valamint a bútor- és környezettervezés. A három éves alap és két éves mesterképzés célja, hogy a végzett hallgatók átfogó szakmai ismerettel és kellő gyakorlattal kezdhessék meg szakmai karrierjüket, illetve hazai és nemzetközi posztgraduális képzésre jelentkezhessenek.

Ars poeticánkban a design olyan alkotó tevékenység, amely nem csupán formai alakítója a funkcionális és technológiai összetevőknek, hanem társadalmi felelősségvállalással és a fenntarthatóságra tekintettel kulturális minőséget is teremt. Ez a szemlélet érvényesül oktató-kutató munkánkban, amikor a rokonszakma területekre kiterjedően működünk együtt az érintett környezet és vizuális kultúra fejlesztésében.

Tervezőgrafika BA, Tervezőgrafika MA szak

A grafika nyelvezete hatalmas, bonyolult, szerteágazó struktúra, amely szinte állandóan jelen van körülöttünk, és folytonosan közöl, továbbít, szól valamiről, szól valakihez. A vizuális művészetek e sajátos területével foglalkozik a tervezőgrafikus képzés. Kiemelkedően erős a szakon folyó tipográfiai oktatás, ami korszerű digitális technikák használata mellett a hagyományos nyomtatási módok megismertetésére is komoly hangsúlyt helyez.

Az egyetem hagyományainak megfelelően hangsúlyos a „zöld vonal” vagyis környezetvédelmi szempontok tervezőgrafikai figyelembe vétele. A tervezőgrafika képzés kiemelten képviseli a város grafikai múltjának is jellemző részét képező művészeti ágat, a könyvillusztrációt.

A tervezőgrafika szakon folyó képzés célja olyan alkotók pályára bocsátása, akik a vizuális kultúrában sokoldalúan műveltek, általános, humán ismereteik és műveltségük alkalmassá teszi őket szellemi, eszmei tartalmak vizuális formában történő megjelenítésére. Vállalják az alkotó ember kulturális és társadalmi küldetését, nem térnek ki az ebből fakadó feladatok elől. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért bekapcsolódva abba a diskurzusba, amely a szakma és az eszközeiben, kérdéseiben, problémáiban állandóan változó környezet között folyamatosan zajlik.

Mintatantervek

  • Formatervező művész MA formatervezés
  • Formatervező művész MA transzport dizájn hajó formatervezés
  • Tervezőgrafika MA tervezőgrafikus
  • Tervezőgrafika MA tipográfus