Kubinszky Mihály-díj

Kubinszky Mihály építőművész diplomadíj

Dr. Kubinszky Mihály (fotó: Pluzsik Tamás, Forrás: sopronmedia.hu) 

Diplomadíjat nevez el Dr. Kubinszky Mihályról a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) Építőművészeti Tanszéke, példaként állítva a neves soproni építész professzor munkásságát a hallgatók és a munkatársak elé.

 

Kubinszky Mihály kezdettől fogva támogatta a művészeti felsőoktatás elindítását Sopronban, és az első tanévtől fogva oktatott az Alkalmazott Művészeti Intézetben, amit 1996-os nyugdíjba vonulása után is folytatott, már professor emeritusként. Ösztönző előadásai, humorérzéke és kivételes szakmai felkészültsége nagy hatást gyakorolt a hallgatókra és a munkatársakra egyaránt. Kubinszky Mihályt az elmélyült szakmai ismeretek mellett egyetemes szemléletmód és széles látókör jellemezte, ami publicisztikai tevékenységében is tetten érhető. Építészeti és urbanisztikai témakör mellett tájépítészetről, bútorstílusokról és a vasútról is írt, átfogó képet alkotva az emberi környezetről és a tervezőművészetről.

 

Munkássága:

Kubinszky Mihály portréja (Forrás: SOE Központi Könyvtár és Levéltár, Az Erdőmérnöki Főiskola emlékalbuma, 1958.)

Kubinszky Mihály (1927-2016) a Budapesti Műszaki Egyetemen 1950-ben építészmérnöki oklevelet szerzett. 1957-ig a Soproni Magasépítő Vállalatnál, majd a Győr Megyei Állami Építőipari Vállalatnál dolgozott építésvezetőként. Dr. Rados Jenő mellett éveken keresztül dolgozott a fertődi Esterházy-kastély felújításán is.

1957-től a Soproni Egyetem Építéstani Intézet munkatársa volt (akkor még Építéstani Tanszék). Kezdetben tanársegéd, majd adjunktus, 1963-tól pedig docens. A századforduló építészelmélete című akadémiai doktori értekezésével szerezte meg a műszaki tudomány doktora fokozatot 1964-ben. A nyugdíjba vonuló Winkler Oszkárt 1975-ben követte az Építéstani Intézet vezetésében. 1976-tól egyetemi tanár 1975-től 1981-ig pedig az egyetem rektora lett.

Az építészeti és tudományos közéletnek is aktív részese volt: MTA Építészettörténeti és Elméleti Bizottság; Magyar Építőművészek Szövetsége; Magyar Építész Kamara; és az Építéstudományi Egyesület tagja. 1987-től hosszú időn át a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke.

Kutatói, szakírói tevékenységének eredménye 350 tanulmány és 27 könyv, köztük tudományos és ismeretterjesztő művek, egyetemi tankönyvek.

Kubinszky Mihály portréja (Forrás: SOE Központi Levéltár, képgyűjtemény)

1998-ban a Soproni egyetem tiszteletbeli doktorává avatták, 2002-ben lett Sopron Város Díszpolgára.

Díjai:

1966: Alpár Ignác-emlékérem

1992: Ybl Miklós-díj; Széchényi Ferenc-díj

1994: a Magyar Műemlékvédelemért érem

1997: Rados Jenő-emlékérem; Walder József-díj.

2003: Széchenyi-díj