ProjektHét az AMI-ban - Beszámoló

 

2019-ben merült fel az a gondolat, igény az Alkalmazott Művészeti Intézet tanáraiban és vezetésében, hogy a három művészeti szak (építőművész, formatervező, grafikus), jobban megismerje egymás tevékenységét, és szorosabb együttműködésben dolgozhasson, tanulhassa a mesterséget. Ennek a gondolatnak adott formát az először a 2019 őszén megtartott ProjektHét, amelynek keretein belül a három szak hallgatói vegyes csoportokat alkotva egy héten keresztül dolgoztak ki válaszokat, megoldásokat egy-egy feladatra. Az elsőévesek golyópályát építettek, amely feladat lehetővé tette, hogy maximális kreativitással, ezerféle nézőpontból közelítsék meg a felvetést, a fiktív történetmeséléstől a trükkös technikai megoldásokig. A felsőbb évefolyamok viszont “éles”, valóságos feladatokat kaptak, mint a pörbölyi Vadászház rekonstrukció és Vadászati Kiállítás helyszínének, installációjának megtervezése, illetve a Sopron város hagyományos Adventi Vásárához tartozó terület és kültéri standok megtervezése. Ezek a komplex feladatok az életben is hasonló csapatmunkában zajlanak, és az AMI-ban nagyon fontosnak tartjuk a kooperációs szemlélet és gyakorlat továbbadását.

A 2019/20-as tanáv második szemeszterének kezdetén immár az új épületünkben, az Erzsébet-kertben elhelyezkedő P épületben tarthattuk meg a Projekthetet, és bár a fő feladatunkként akkor kitűzött épületdizájn tervek és kültéri közösségi terek kialakítása nem valósulhatott meg egyelőre, abban nagyon sokat segített, hogy kicsit belakjuk, magunkénak érezzük az új otthonunkat. E két tapasztalat nyomán egyértelmű volt, hogy a a ProjektHétből hagyományt teremtünk, és a 2020/21-es tanévet is ezzel indítjuk.

 

Az őszi ProjektHétnek óriási jelentősége van az első éves hallgatók integrálásában is. Megtapasztalhatják, hogy az AMI létszáma pont akkora még, hogy “mindenki mindenkit ismer”: egy olyan alkotói közösség, műhely, ahol érdemes közösen gondolkodni, akár egyéni, akár iskolai alkalmazott művészeti tevékenységekben kapcsolódni egymáshoz. Nagyon jó érzéssel és büszkeséggel töltött el bennünket a felsőbb éveseink hozzáállása az újonnan érekző gólyák felé. A Projekt Hét viszonylag szabadabb időbeosztása a közösségi eseményeknek is kedvezett - csakúgy, mint a csodálatos szeptemberi időjárás, amivel szerencsések voltunk az idén. A COVID-19 vírus miatt beszűkült társas érintkezési lehetőségek ellensúlyozására birtokba vehettük a körülöttünk élő ligetet is. Az épület előtt felállítottuk a Gólyatáborban készült kültéri “sátrat”, amelyben kedve támad az embernek összejönni, lehuppani a fűre és beszélgetni egymással.

Az idei első ProjektHéten megtartottuk az elsőéveseknek a Golyópálya feladatot, és az eredmény vissza is igazolta a döntésünket. A végeredményként bemutatott rövidfilmek között a szinte autonóm művészeti mélységeket reprezentáló videótól a játékos teremtéstörténeten keresztül a profi reklámfilm minőséget elérő anyagokig nagyon változatos eredmények születtek. Mivel az idei évben nagyon nagy létszámban vettünk fel grafikus hallgatókat, az első évfolyamban erőteljes volt a grafikai és médiaművészeti vonal. A projektfeladat megoldásai egyértelműen megmutatták, milyen sokszínű, sokoldalú elsőéves csapatunk van az idei tanévben.

A felsőbb évfolyamok, beleértve a Master szakos hallgatókat is, az egyetem Edukáció kiállításon való megjelenési lehetőségeit kutatták. A tavalyi Edukáció kiállításon az egyetem más karainak tanáraival és a kommunikációs szakmeberekkel folytatott inspiráló beszélgetések nyomán merült fel az ötlet, hogy milyen gyümölcsöző lehetne az Alkalmazott Intézet erőforrásait bevonva megteremteni ezt a meghatározó lehetőséget az Egyetem megjelenésére, vonzóvá tételére. Mind a stand, mind a kommunikációs eszközök, csatornák, tartalmak átgondolásában termékeny együttgondolkodásba kezdtünk a hallgatónkkal, az eredmények között pedig több olyan gondolat is megszületett, amelyek ténylegesen felhasználhatóak akár már a legközelebbi Edukáció kiállításon való reprezentációnkban is.

Túl azon, hogy gyakorlatba átültethető, hasznos eredmények születhettek, a legnagyobb pozitívuma a ProjektHétnek az együtt gondolkodás kultúrájának megteremtése és az AMI-s / egyetemi identitás kialakítása, mert azt hiszem, hogy igazán minőségi oktatásról akkor beszélhetünk, ha az egyetemi eszmét is sikerül átadnunk a rendelkezésünkre álló idő alatt a hallgatóinknak. Vagyis, hogy az egyetem, mint oktatási forma, az egy közösség: tanárok, diákok, és az őket segítő szakemberek közössége, amelynek célja diákként és tanárként egyaránt műveltségben, szakmai tudásban és emberségben kiteljesedni.

 

Paulovkin Boglárka
művésztanár
grafikusművész, illusztrátor
AMI grafika szak